Alkoholbehandling - for familiens skyld

Alkoholbehandling – for familiens skyld

Der er få ting, som er mere ødelæggende for en familie, end et alkoholmisbrug hos den ene af – eller hos begge – forældre. Er du kæreste eller ægtefælle til en alkoholiker, og er der børn inde i billedet, er det utroligt vigtigt, at du handler med det samme og får vedkommende sendt i behandling, samt søger den rette hjælp til resten af familiens medlemmer. Og er du bekendt med en børnefamilie i din omgangskreds, hvor mor eller far – eller måske begge – er alkoholikere, har du faktisk også såvel menneskelig som moralsk pligt til at skride ind. For børnenes skyld.

Hvorfor er alkohol i familien skadeligt?

Det siger næsten sig selv, at en forælder, som ikke er mentalt til stede, og som måske tilbringer størstedelen af tiden i hjemmet med at sove brandert ud eller have tømmermænd, ikke kan udfylde forældrerollen på tilfredsstillende vis. Dertil kommer, at mange alkoholikere udviser tegn på personligheds ændringer, og kan have store humørsvingninger – af og til tenderende ren aggression.

Dette er, i sagens natur, ikke befordrende for en sund familie dynamik, og vil skabe stor utryghed i hjemmet. Børnene vil lære at gå på listefødder, når mor eller far har været på druk, og i høj grad komme til at agere forældre over for forældrene, når disse er langt nede. Denne ulykkelige situation kan præge et barn langt ind i voksenlivet, og give det et problematisk forhold til andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at et alkohol misbrug i familien adresseres i det øjeblik, den opdages – og at den misbrugsramte såvel som resten af familien kommer i behandling hurtigst muligt.

For familier, som er i denne situation, tilbyder Stien Behandlingscenter alkoholbehandling såvel som familie forløb, hvor de øvrige familiemedlemmer får terapi. Målet er at styrke familiens sammenhængskraft, så den atter kan fungere som støtte og fundament for den misbrugsramte efter endt behandling. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk