Hvad er et skøde?

24 May 2020
Astrid Pedersen

editorial

Et skøde er et dokument i hvilke de mest vigtige oplysninger angående boligens ejerforhold er anført. Skødet er således ikke nær så omfattende som købsaftalen, idet der ikke er klausuler og betingelser i et skøde. Skødet ligger offentligt tilgængeligt i en online database, som kaldes tinglysnings registret eller Tingbogen.

Alle med netadgang kan se skøder tilhørende alle ejerboliger i Danmark, og således tilgå oplysninger angående disse boligers ejerforhold. Af et skøde vil informationer så som navn på nuværende og forrige ejer fremgå, ligesom skødet vil afsløre prisen på boligen ved seneste handel og dato for overtagelse. I visse tilfælde vil du også kunne læse om finansierings metoden ved seneste salg i det til boligen hørende skøde.

Hvorfor er det vigtigt at få opdateret sit skøde?

Da skødet er den eneste officielle og offentligt tilgængelige dokumentation for en boligs aktuelle ejerforhold, vil det være der diverse långivere eller ejendomsmæglere opsøger information desangående. Dette betyder, at forrige ejer vil kunne få uretmæssige fordele såfremt vedkommende stadig står opført som den nuværende i ejer i det pågældende skøde.

Han eller hun vil for eksempel kunne optage lån med sikkerhed i huset eller i lejligheden – eller, hvis vedkommende er rigtig fræk, sælge boligen og score fortjenesten. Hverken ejendomsmægler eller den nye køber har jo en jordisk chance for at vide hvem den rette ejer er.

Hvor kan jeg få hjælp til mit skøde?

Står du for at skulle købe eller overtage et hus eller en lejlighed, er det således vigtigt at du er opmærksom på opdatering af skødet. Her kan du med fordel få assistance fra en dygtig og erfaren boligadvokat, som ved præcis hvorledes proceduren med opdatering og tinglysning af et skøde foregår.

Du kan finde en billig boligadvokat, som kan ordne dit skøde på reglementeret vis, via hjemmesiden https://eboligadvokat.dk/ 

More articles