Udskiftning af forrude ved stenslag og andre skader

Udskiftning af forrude ved stenslag og andre skader

Det er så irriterende, når man opdager en skade i sin forrude. Skader på bilens forrude har det desværre med at brede sig, og gør under alle omstændigheder forruden mere sårbar og skrøbelig. Hvis skrammen eller revnen er placeret lige i forrudens synsfelt, kan den ydermere være til gene for bilens fører, og samtidig udgøre en fare, da den kan påvirke kørslen på grund af det begrænsede udsyn. Derfor kan det i mange tilfælde være en rigtig god idé at skifte bilens forrude ud, hvis den har fået en skade.

Hvordan opstår skader på forruden?

Der kan være mange årsager til, at en forrude får en skade. Det kan være et såkaldt stenslag, hvor en sten fra vejen hvirvles op af en foran kørende bile, og med stor kraft rammer forruden, mens bilen er i fart. Et stenslag er typisk formet som en stjerne, og kan være temmelig dybt. Hvis et stenslag er rigtig slemt, kan der brede sig revner i stråleform ud fra stenslagets centrum – og så skal forruden under alle omstændigheder skiftes.

Der kan i denne kolde tid også opstå revner, når bilejere forsøger at fjerne is og frost fra bilens forrude ved hjælp af varmt vand. Hvis vandet er alt for varmt, og forruden udvider sig for hurtigt, kan denne revne. Er revnen bred, og for eksempel løber diagonalt eller på tværs af ruden, skal forruden skiftes ud. Alvorlige skader på forruden kan naturligvis også opstå ved påkørsel af mennesker, dyr eller objekter, og her vil forruden typisk blive skiftet i forbindelse med reparation af bilen.

Dækker forsikringen udskiftning af forrude?

Det er svært at svare på, hvor meget det koster at få skiftet forruden, når man ikke kender til forsikringens art. Er din forsikring behæftet med en lav selvrisiko, kan du med stor sandsynlighed få dækket størstedelen af udgiften til udskiftning af forrude. Læs mere om forrude udskiftning på hvad-koster-det.dk