Vurdering af dødsbo – når dødsboet indeholder mere end affektionsværdi

07 October 2018
Astrid Pedersen
Vurdering af dødsbo - når dødsboet indeholder mere end affektionsværdi

Der er mange opgaver forbundet med et dødsfald, uanset om det er pludseligt eller ventet. Mange mennesker bliver meget overraskede over, hvor stort et arbejde, der ligger i et dødsfald – og de færreste mennesker har forberedt deres egen død til punkt og prikke. Derfor vil der altid komme en masse uforudsete situationer oven i de almindelige formaliteter, som kan være hårde nok i sig selv.

Når man som efterlevende står midt i sorgen og savnet, kan det virke ganske uoverkommeligt at tage stilling til selv de mindste praktikaliteter. Man skal jo gerne have sin dagligdag til at fungere, sideløbende med at man arrangerer begravelse eller bisættelse, deler arv og gæld, og får samling på alle de løse ender.

Få hjælp til rydning og vurdering af dødsbo fra en erfaren marskandiser

Derfor er det en rigtig god idé, at man som pårørende til en nyligt afdød skaffer sig al den hjælp, man kan få, for at overkomme den vanskelige tid. Især i forbindelse med alt, hvad der vedører arven og diverse aktiver samt det jordiske gods, er det vigtigt at få assistance udefra, således at fordelingen mellem arvingerne kan foregå på så nøgternt et grundlag som overhovedet muligt. Ellers risikerer den følsomme situation at eskalere en konflikt, som kan udvikle sig til stridigheder mellem arvingerne. Og dette er der ingen, der ønsker at gå igennem.

Til hjælp med testamente samt realisering af diverse aktiver til fordeling mellem arvingerne kan man med fordel benytte sig af en advokat med speciale inden for arveret. Og når det handler om den afdødes materielle efterladenskaber – det såkaldte dødsbo – findes der også fagpersoner i form af marskandisere, som kan være behjælpelige med såvel bortskaffelse af diverse værdiløse effekter samt vurdering af dødsbo, i hvilke der måtte findes genstande, som repræsenterer en monetær værdi.

Læs mere om vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

More articles